en | pl

Pomoc

 1. Informacje ogólne

  System zamówień online przeznaczony jest do składania zamówień przy użyciu sieci Internet przez zarejestrowanych klientów firmy. Aby uzyskać autoryzację w systemie niezbędne jest zarejestrowanie się,  jako użytkownik systemu.

  System pozwala zalogowanym użytkownikom m.in. na:

  • składanie zamówień
  • przeglądanie i kopiowanie poprzednich zamówień
  • przeglądanie historii transakcji
  • wydrukowanie koszyka - generowanie dokumentu PDF
  • wydrukowanie złożonych zamówień

  Ceny wyświetlane w systemie są adekwatne do przyznanego poziomu rabatu. System umożliwia złożenie dowolnego zamówienia z podaniem informacji dodatkowych o numerze własnym zamówienia, sugerowanej dacie realizacji, adresie spedycji itp.

  Ze strony użytkownika systemu do obsłużenia tej aplikacji wymagana jest tylko i wyłącznie przeglądarka internetowa. Nie ma potrzeby instalowania żadnych dodatkowych aplikacji.

 2. Rejestracja nowego operatora

  Aby korzystać z internetowego systemu zamówień należy wypełnić stosowny formularz zgłoszeniowy. 

  Po kliknięciu na link Stwórz nowe konto należy zapoznać się z Regulaminem Użytkownika Systemu, następnie przystąpić do wypełnienia formularza zgłoszenia. 

  Należy wypełnić podstawowe dane charakteryzujące przyszłego użytkownika systemu: Imię, Nazwisko, Firmę, Adres itp. 

   

  Należy pamiętać, że tylko poprawnie wypełnione formularze będą rozpatrywane przez operatora systemu, jakiekolwiek fałszywie podane informacje będą przyczyną natychmiastowego anulowania procesu rejestracji.

 3. Logowanie w systemie

  Po otrzymaniu potwierdzenia z loginem i hasłem od Dostawcy możemy zalogować się w systemie.

  Wpisujemy nasz login oraz hasło i klikamy na przycisk ZALOGUJ. Jeśli wszystko się powiedzie przejdziemy do okienka z panelem użytkownika.

 4. Główny ekran systemu

  Główny ekran systemu jest oknem wyjściowym do poszczególnych funkcji oferowanych przez system zamówień. Jest on podzielony na 3 części: panel użytkownika, koszyk i grupy produktów.

  Aby uaktywnić  interesującą nas opcję należy najechać na nią kursorem – kursor zmieni swój kształt na rękę z palcem wskazującym – i kliknąć lewym klawiszem myszki.

 5. Grupy produktów

  W systemie można przeglądać ofertę towarową z podziałem na grupy. Po wejściu w opcję przeglądania towarów pojawi się lista.

  W kolejności wyświetlane są następujące kolumny: symbol producenta, nazwa, jednostka miary, cena katalogowa netto artykułu. Po kliknięciu na wybrany produkt pojawia się cena sprzedaży dla konkretnego odbiorcy, zgodna z jego grupą rabatową.

 6. Zamówienia

  Przeglądając poszczególne grupy towarów, mamy możliwość zamawiania ich poprzez dodawanie odpowiednich ilości do koszyka.

 7. Koszyk

  Moduł koszyka zawiera dwie informacje:

  • Ilość towarów w koszyku
  • Wartość zamówienia

  Mamy również możliwość podglądu koszyka. Klikając na link Pokaż koszyk mamy możliwość złożenia zamówienia w trzech etapach ( krokach)

   

  Etap1 – podgląd koszyka

  W tym kroku użytkownik ma możliwość podglądu towarów znajdujących się w koszyku, modyfikacji ich ilości, usuwania pozycji z koszyka oraz możliwość do przejścia do etapu 2.

   

  Etap2 – dane zamawiającego

  W tym etapie zamawiający ma możliwość określenia adresu i formy dostawy i płatności. System daje również możliwość wprowadzenie dodatkowych uwag do zamówienia.

  Użycie przycisku Dalej powoduje przejście do etapu 3.

   

  Etap3 – podgląd zamówienia

  W tym kroku możliwy jest podgląd na: produkty znajdujące się w koszyku, dane zamawiającego, wybraną formę płatności, łączną wartość zamówienia  oraz wprowadzone uwagi.

  Istnieje również możliwość zapisania lub wydrukowania informacji o zamówieniu w formie PDF.

  Po przesłaniu ZAMÓWIENIA  do realizacji użytkownik ma możliwość złożenia kolejnego zamówienia.

 8. Historia zamówień

  Opcja ta pozwala nam przejrzeć wcześniej złożone, potwierdzone zamówienia. Po uruchomieniu tej opcji pokaże się lista zamówień w porządku chronologicznym. Na wykazie widzimy wiersze, które są kolejnymi zamówieniami. W kolumnach wyświetlone są informacje: nr zamówienia, stan, wartość zamówienia, status realizacji.

  Po kliknięciu na numerze danego zamówienia przechodzimy do okna zawierającego szczegółowe informacje na temat zamówienia oraz listę zamówionych towarów.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu używamy przycisku przeglądarki cofającego nas do poprzedniej strony.

 9. Zakończenie sesji z systemem

  Zakończenie sesji następuje po kliknięciu na napis Wyloguj. Jest to bezpieczny i zalecany sposób kończenia pracy z systemem.