en | pl
PGL - LAMINATE PLATES FOR ENGRAVING M3
PRODUCT DESCRIPTION
+ Self-adhesive tape on back
INDEX NAME UNIT
PGL-100X25-B/C-HA pcs
   
PGL-100X30-B/C-HA pcs
   
PGL-100X40-B/C-HA pcs
   
PGL-100X50-CZ/B-HA pcs
   
PGL-100X50-Ż/C-HA pcs
   
PGL-100X80-N/B-H pcs
   
PGL-10X5-B/C-FA pcs
   
PGL-10X5-SSI/C-FA pcs
   
PGL-120X20-B/C-FA pcs
   
PGL-120X35-B/C-FA PGL PLATE 120x35 mm WHITE/BLACK 0.8 mm SELFADHESIVE 10 pcs./SHEET pcs
   
PGL-120X35-C/B-FA pcs
   
PGL-120X60-B/C-HA pcs
   
PGL-120X60-C/B-HA pcs
   
PGL-135X75-N/B-F pcs
   
PGL-135X98-N/B-FA pcs
   
PGL-140X95-N/B-F pcs
   
PGL-148X105-B/C-FA pcs
   
PGL-148X105-Ż/C-FA pcs
   
PGL-155X40-B/C-FA pcs
   
PGL-155X40-C/B-FA pcs
   
PGL-155X40-CZ/B-FA pcs
   
PGL-155X40-S/C-FA pcs
   
PGL-155X40-SSI/C-FA pcs
   
PGL-155X95-N/B-H pcs
   
PGL-15X15-C/B-FA pcs
   
PGL-160X33-N/B-H pcs
   
PGL-170X50-N/B-F pcs
   
PGL-170X80-B/CZ-HA pcs
   
PGL-170X80-B/CZ/C-HA pcs
   
PGL-17X6-B/C-FA pcs
   
PGL-17X6-S/C PLATE 17X6 SHEET 448 PCS SILVER/BLACK pcs
   
PGL-17X7-B/C-FA pcs
   
PGL-17X9-B/C-FA pcs
   
PGL-17X9-B/C-O PLATE 17X9 SHEET 255 PCS WHITE/BLACK ROUNDED CORNERS pcs
   
PGL-17X9-S/C-O PLATE 17X9 SHEET 255 PCS SILVER/BLACK ROUNDED CORNERS pcs
   
PGL-17X9-Ż/C PLATE 17X9 SHEET 304 PCS YELLOW/BLACK pcs
   
PGL-180X40-Ż/C-FA pcs
   
PGL-180X60-C/B-FA pcs
   
PGL-180X60-Z/C-FA pcs
   
PGL-18X9-B/C-O PLATE 18X9 SHEET 238 PCS WHITE/BLACK ROUNDED CORNERS pcs
   
PGL-18X9-S/C-O PLATE 18X9 SHEET 238 PCS SILVER/BLACK ROUNDED CORNERS pcs
   
PGL-190X40-B/C-HA pcs
   
PGL-190X95-C/B-FA pcs
   
PGL-195X140-B/C-FA pcs
   
PGL-195X140-C/B-FA pcs
   
PGL-195X140-N/B-HA pcs
   
PGL-195X140-Ż/C-FA pcs
   
PGL-195X280-B/C-FA pcs
   
PGL-195X280-N/B-HA pcs
   
PGL-196X140-Ż/C-F pcs
   
PGL-196X45-B/C-FA pcs
   
PGL-196X45-C/B-FA pcs
   
PGL-196X45-Ż/C-F pcs
   
PGL-196X45-Ż/C-FA pcs
   
PGL-196X67-B/C-FA pcs
   
PGL-196X67-Ż/C-FA pcs
   
PGL-19X45-B/C-O PLATE 19X45 SHEET 56 PCS WHITE/BLACK ROUNDED CORNERS pcs
   
PGL-19X45-S/C-O PLATE 19X45 SHEET 56 PCS SILVER/BLACK ROUNDED CORNERS pcs
   
PGL-19X45-SSI/C-O PLATE 19X45 SHEET 56 PCS SILVER SIEMENS/BLACK ROUNDED CORNERS pcs
   
PGL-19X70-B/C-FA pcs
   
PGL-200X110-B/C-FA pcs
   
PGL-200X20-C/B-FA pcs
   
PGL-200X40-B/C-HA pcs
   
PGL-200X40-N/B-HA pcs
   
PGL-200X50-B/C-FA pcs
   
PGL-200X50-C/B-FA pcs
   
PGL-20X100-C/B-FA pcs
   
PGL-20X100-S/C-FA pcs
   
PGL-20X12,7–B/C-FA pcs
   
PGL-20X12,7–B/C-HA pcs
   
PGL-20X240-Ż/C-H-6X10 pcs
   
PGL-20X275-Ż/C-H-6X10 pcs
   
PGL-25X10-B/C-FA pcs
   
PGL-25X10-C/B-FA pcs
   
PGL-25X15-C/B-FA pcs
   
PGL-27X15-C/B-FA pcs
   
PGL-27X15-C/B-HA pcs
   
PGL-27X27-B/C-FA pcs
   
PGL-27X27-CZ/B-FA PGL PLATE 27x27 mm RED/WHITE 0.8 mm SELFADHESIVE 70 pcs./SHEET pcs
   
PGL-27X27-Z/B-FA pcs
   
PGL-285X98-N/B-FA pcs
   
PGL-297X210-B/C SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X210 mm WHITE/BLACK 0.8 mm pcs
   
PGL-297X210-B/C-1,6 SELFADHESIVE LAMINATE 297X210 mm WHITE/BLACK 1.6 mm pcs
   
PGL-297X210-B/C-HD LAMINATE 297 X 210 mm WHITE/BLACK 1.6 mm pcs
   
PGL-297X210-B/C-HF LAMINATE PLATE 297x210 mm BLACK/WHITE 0.8mm pcs
   
PGL-297X210-B/CZ pcs
   
PGL-297X210-BM/Z pcs
   
PGL-297X210-C/B SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X210 mm BLACK/WHITE 0.8 mm pcs
   
PGL-297X210-C/B-1,6 SELFADHESIVE LAMINATE 297X210 mm BLACK/WHITE 1.6 mm pcs
   
PGL-297X210-C/B-HF LAMINATE PLATE 297x210 mm BLACK/WHITE 0.8mm pcs
   
PGL-297X210-CZ/B SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X210 mm RED/WHITE 0.8 mm pcs
   
PGL-297X210-CZ/B-HD pcs
   
PGL-297X210-CZ/B-HF pcs
   
PGL-297X210-CZ/C SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X210 mm RED/BLACK 0.8 mm pcs
   
PGL-297X210-CZ/C-HD pcs
   
PGL-297X210-CZ/C-HF pcs
   
PGL-297X210-GM/Z pcs
   
PGL-297X210-N/B pcs
   
PGL-297X210-N/B-1.6 pcs
   
PGL-297X210-N/B-HD pcs
   
PGL-297X210-N/B-HF pcs
   
PGL-297X210-N/C pcs
   
PGL-297X210-N/C-HF pcs
   
PGL-297X210-S/C pcs
   
PGL-297X210-S/C-L SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X210 mm SILVER/BLACK 0.8 mm GR.LAS pcs
   
PGL-297X210-SLEX/C pcs
   
PGL-297X210-SSI/C SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X210 mm SILVER METALIC / BLACK 0,8 mm pcs
   
PGL-297X210-SSI/C-HD pcs
   
PGL-297X210-SSI/C-HDS pcs
   
PGL-297X210-SSI/C-HF pcs
   
PGL-297X210-Z/B SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X210 mm GREEN/WHITE 0.8 mm pcs
   
PGL-297X210-Z/B-1,6 SELFADHESIVE LAMINATE 297X210 mm GREEN/WHITE 1.6 mm pcs
   
PGL-297X210-Z/B-HF pcs
   
PGL-297X210-Ż/C SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297x210 mm YELLOW/BLACK 0.8mm pcs
   
PGL-297X210-Ż/C-1,6 pcs
   
PGL-297X210-Ż/C-HF LAMINATE PLATE 297x210 mm YELLOW/BLACK 0.8mm pcs
   
PGL-297X210-ZL/C pcs
   
PGL-297X210-ZM/Z pcs
   
PGL-297X210-ZSI/C pcs
   
PGL-297X210-ZSI/C-HDD pcs
   
PGL-297X420-B-CZ pcs
   
PGL-297X420-B/C SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X420 mm WHITE/BLACK 0.8 mm pcs
   
PGL-297X420-B/C-1.6 pcs
   
PGL-297X420-B/C-HD pcs
   
PGL-297X420-B/C-HF pcs
   
PGL-297X420-C/B SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X420 mm BLACK/WHITE 0.8 mm pcs
   
PGL-297X420-C/B-1.6 pcs
   
PGL-297X420-C/B-HF pcs
   
PGL-297X420-CZ/B pcs
   
PGL-297X420-CZ/B-HF pcs
   
PGL-297X420-CZ/C pcs
   
PGL-297X420-CZ/C-HF pcs
   
PGL-297X420-N/B SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X420 mm BLUE/WHITE 0.8 mm pcs
   
PGL-297X420-N/B-1.6 SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X420 mm BLUE/WHITE 1.6 mm pcs
   
PGL-297X420-N/B-HD pcs
   
PGL-297X420-N/B-HF pcs
   
PGL-297X420-N/C SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297 x 420 mm BLUE/BLACK 0.8 mm pcs
   
PGL-297X420-N/C-HF pcs
   
PGL-297X420-S/C SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X420 mm SILVER/BLACK 0.8 mm pcs
   
PGL-297X420-SSI/C SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X420 mm SILVER METALIC /BLACK 0.8 mm pcs
   
PGL-297X420-SSI/C-1,6 pcs
   
PGL-297X420-SSI/C-HF pcs
   
PGL-297X420-Z/B pcs
   
PGL-297X420-Z/B-HF pcs
   
PGL-297X420-Ż/C pcs
   
PGL-297X420-Ż/C 1.6 SELFADHESIVE LAMINATE PLATE 297X420 mm YELLOW/BLACK 1.6 mm pcs
   
PGL-297X420-Ż/C-HF LAMINATE PLATE 297x420 mm YELLOW/BLACK 0.8mm pcs
   
PGL-297X420CZ/B-HD pcs
   
PGL-297X420CZ/B-HF pcs
   
PGL-300X20-C/B-FA pcs
   
PGL-300X25-B/C-FA pcs
   
PGL-30X10-C/B-FA PLATE 30X10MM BLACK/WHITE pcs
   
PGL-30X10-SSI/C-FA PLATE 30X10MM BLACK/WHITE pcs
   
PGL-30X10-Z/B-FA PLATE 30X10MM GREEN/WHITE pcs
   
PGL-30X100-B/C-FA PGL PLATE 30x100 mm WHITE/BLACK 0.8 mm SELFADHESIVE 12 pcs./SHEET pcs
   
PGL-30X100-CZ/C-FA pcs
   
PGL-30X100-SSI/C-FA pcs
   
PGL-30X12,7–B/C-HA PGL PLATE 30x12.7 mm WHITE/BLACK 1.6 mm SELFADHESIVE 132 pcs./SHEET pcs
   
PGL-30X90-B/C-FA pcs
   
PGL-30X90-SSI/C-FA pcs
   
PGL-320X25-Ż/C-H-2X10 pcs
   
PGL-35X18-S/C-FA pcs
   
PGL-35X18-SSI/C-FA pcs
   
PGL-35X39-B/C-FA pcs
   
PGL-38X50-B/C-FA pcs
   
PGL-400X30-Ż/C-H-6X10 pcs
   
PGL-400X50-B/C-FA PLATE 400X50 SHEET A4 WHITE/BLACK pcs
   
PGL-400X50-C/B-FA-2X5 PLATE 400X50 SHEET A4 BLACK/WHITE pcs
   
PGL-40X20-B/C-FA PLATE 40X20 SHEET A4 WHITE/BLACK pcs
   
PGL-40X20-C/B-FA PLATE 40X20 SHEET A4 BLACK/WHITE pcs
   
PGL-40X60-B/C-H pcs
   
PGL-42X18-R-B/C-FA pcs
   
PGL-42X18-R-N/B-FA pcs
   
PGL-45X15-C/B-HA pcs
   
PGL-50X15-B/C-F-2X3 pcs
   
PGL-50X15-B/C-HA pcs
   
PGL-50X15-C/B-FA pcs
   
PGL-50X15-C/B-HA pcs
   
PGL-50X20-B/C-FA pcs
   
PGL-50X20-B/C-FA-A3 pcs
   
PGL-50X20-B/C-HA pcs
   
PGL-50X20-C/B-FA pcs
   
PGL-50X20-Ż/C-FA pcs
   
PGL-50X270-B/C-FA pcs
   
PGL-52X74-B/C-FA pcs
   
PGL-55-B/C-H pcs
   
PGL-55X15-B/C-FA pcs
   
PGL-60X10-B/C-FA PLATE 60X10 SHEET A4 WHITE/BLACK pcs
   
PGL-60X10-SSI/C-FA PLATE 60X10 SHEET A4 WHITE/BLACK pcs
   
PGL-60X120-B/CZ-HA pcs
   
PGL-60X120-CZ/B-HA pcs
   
PGL-60X25-B/C-FA PGL PLATE 60x25 mm WHITE/BLACK 0.8 mm SELFADHESIVE 33 pcs./SHEET pcs
   
PGL-60X25-C/B-FA pcs
   
PGL-60X25-CZ/B-FA pcs
   
PGL-60X25-N/B-FA pcs
   
PGL-60X25-SSI/C-FA pcs
   
PGL-60X30-B/C-FA PGL PLATE 60x30 mm WHITE/BLACK 0.8 mm SELFADHESIVE 27 pcs./SHEET pcs
   
PGL-60X30-C/B-FA PLATE 60X30 SHEET A4 BLACK/WHITE pcs
   
PGL-60X38-B/C-FA-2X5 PLATE 60X38 SHEET A4 WHITE/BLACK pcs
   
PGL-60X40-SSI/C-FA pcs
   
PGL-65X60-B/C-FA pcs
   
PGL-70X18-S/C-FA pcs
   
PGL-70X18-SSI/C-FA pcs
   
PGL-70X35-B/C-4X4 PLATE 70X35 SHEET 20 PCS WHITE/BLACK pcs
   
PGL-70X35-B/C-FA-4X4 PLATE 70X35 SHEET 20 PCS WHITE/BLACK pcs
   
PGL-80X15-B/C-FA pcs
   
PGL-80X20-B/C-FA-A3 pcs
   
PGL-80X25-B/C-4X8 PLATE 80x25 mm SHEET WHITE/BLACK pcs
   
PGL-80X25-B/C-HA pcs
   
PGL-80X30-B/C-F-2X3 pcs
   
PGL-80X30-B/C-HA pcs
   
PGL-80X30-C/B-FA pcs
   
PGL-80X40-SSI/C-FA pcs
   
PGL-80X50-B/C-F pcs
   
PGL-80X50-N/B-F pcs
   
PGL-85X27-R-S/C-FA pcs
   
PGL-89X42-R-Ż/C-FA pcs
   
PGL-90X20-B/C-FA pcs
   
PGL-90X25-B/C-4X5-FA pcs
   
PGL-90X25-B/C-FA pcs
   
PGL-90X25-C/B-FA pcs
   
PGL-90X25-SSI/C-FA pcs
   
PGL-90X30-B/C-FA pcs
   
PGL-90X30-B/C-HA pcs
   
PGL-90X30-C/B-FA pcs
   
PGL-90X30-Ż/C-FA PGL PLATE 90x30 mm YELLOW/BLACK 0.8 mm SELFADHESIVE 18 pcs./SHEET pcs
   
PGL-90X30-Ż/C-HA pcs
   
PGL-90X50-SSI/C-FA PLATE 90X50 SHEET A4 SILVER/BLACK pcs
   
PGL-95X45-B/C-FA pcs
   
PGL-97X20-SSI/C-FA pcs
   
PGL-98X140-N/B-HA pcs
   
PGL-98X45-B/C-FA-4X7 PLATE 98x45 mm SHEET A4 WHITE/BLACK pcs
   
PGL-98X70-SSI/C-FA PGL-98X70-SSI/C-FA pcs
   
PGL-98X70-SSI/C-FA-TELBUD PGL-98X70-SSI/C-FA pcs
   
PGL-99X45-Ż/C-FA pcs