en | pl

Jak oznaczyć przewody zgodnie z normami PN?

Czy wiesz jak oznaczać przewody zgodnie z normami PN? Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy system oznaczeń w krótkim poradniku. Zapoznaj się z nim, a na pewno bezbłędnie oznaczysz swoje instalacje!

Proste, prawda?

 • DY - przewód o żyle miedzianej, jednodrutowej (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y)

 • DYc - przewód o żyle miedzianej, jednodrutowej (D) oraz o izolacji z polwinitu odpornego na ciepło (Yc)

 • LgY - przewód o żyle miedzianej, wielodrutowej (L), giętkiej (g) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y)

 • YDY - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y)

 • YDYp - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y), płaski (p)

 • YDYt - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y), wtynkowy (t)

 • OMY - przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły

 • OMYp - przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), płaski (p)

 • OWY - przewód oponowy (O), warsztatowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły

 • AsXSn - przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminowych (A) oraz o instalacji z polietylenu usieciowanego (XS), odporny na rozprzestrzenianie się ognia (n)

 • YKY - kabel (K) elektroenergetyczny o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y), z żyłami miedzianymi

 • YAKY - kabel (K) elektroenergetyczny o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y), z żyłami aluminiowymi